Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Tento snímek je už z družné zábavy ve společenské části odpoledne.

Tento snímek je už z družné zábavy ve společenské části odpoledne.

—————

Zpět