Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Domov pro sociálně potřebné

Základní informace

Institut Krista Velekněze poskytoval do konce roku 2018 v Choryni také neregistrovanou sociální službu Domov pro sociálně potřebné. N

Souhrn nejdůležitějších informací  je k dispozici zde .