Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Poskytované služby

 

a)
ubytování - 14 jednolůžkových, 4 dvojlůžkové a jeden třílůžkový pokoj

b)
strava - celodenní strava připravovaná ve vlastní kuchyni, složením a úpravou
je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu obyvatel, kteří se stravují ve
společné jídelně

c)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - nepřetržitá péče je
poskytována zaměstnanci - pracovníky v sociálních službách, se snahou
udržení co největší soběstačnosti obyvatel

d)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - při základní péči o vlasy, nehty a při použití WC

e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -podpora a pomoc při
využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou, při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování.

f)
sociálně terapeutické činnosti - mobilizace vnitřních zdrojů obyvatele na
základě zjištěných potřeb a přání

g)
aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity - nabídka  kulturních akcí, společných vystoupení,
procházek, skupinového cvičení, pracovní a výtvarné činnosti

h)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí - s pomocí sociální pracovnice je poskytováno sociální
poradenství a prováděno jednání s úřady a dalším institucemi