Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Stravování

Strava je podávána 4x denně:

 

 
Snídaně: 

Oběd:   

Svačina:

Večeře:  
 
 8:15

12:30

15:00

17:45
-

-

-

-
 8:45

13:00

15:30

18:15

 

Stravování v domově se poskytuje s ohledem na věk a zdravotní stav obyvatel podle jídelního lístku, který vytváří kuchařky a schvaluje vedoucí.

Lékař předepisuje obyvatelům diety dle zdravotního stavu.

Jídla jsou podávána v jídelně, nemocným obyvatelům jsou podávána na pokoji. Tekutiny (čaj, mléko) jsou podávány v tepelně izolovaných nádobách na pokoj obyvatele vždy ráno, na požádání kdykoli.

Obyvatelé se mohou ke kvalitě a složení stravy vyjadřovat prostřednictvím pracovníka v přímé péči, který požadavek či stížnost řeší s vedoucí domova.