Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Hygiena

Klienti s ohledem na svůj zdravotní stav a své možnosti provádí svou osobní hygienu a očistu.

Koupání zajišťují pracovníci přímé péče dvakrát týdně podle aktuálního harmonogramu, eventuelně dle potřeby.

Ložní prádlo je vyměňováno dle potřeby nejméně však jednou za měsíc. Osobní prádlo se odkládá na místě k tomu určeném a je práno v prádelně minimálně jednou za týden. Praní osobního prádla v koupelnách a jeho sušení v pokojích na radiátorech není dovoleno, pokud není jinak stanoveno v individuálním plánu obyvatele.