Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


 

Soubor základních informací pro zájemce o poskytovanou službu

 

Doporučujeme zájemci o naši službu, aby si přečetl následující informace. Pokud zjistí, že služba vyhovuje jeho potřebám, je nejlépe postupovat takto: na těchto webových stránkách si stáhněte žádost, vyplňte ji a přiložte aktuální lékařskou zprávu. Zašlete na naši adresu a žádost bude zařazena do pořadníku uchazečů.

 

 

Pokoj

V nabídce máme jednolůžkové a vícelůžkové pokoje zařízené postelí, skříní, nočním stolkem, stolem a židlí. Dle domluvy je možné si pokoj vybavit i vlastním nábytkem vzhledem možnostem domova a s ohledem na spoluobyvatele, v případě dvoulůžkového pokoje.

 

Úhrada

Cena za jednolůžkový pokoj činí 14 400,-Kč s racionální stravou

Cena za dvoulůžkový pokoj činí 14 100,-Kč s racionální stravou

Cena za jednolůžkový pokoj činí 14 700,-Kč s diabetickou stravou

Cena za dvoulůžkový pokoj činí 14 400,- Kč s diabetickou stravou

 

Obyvateli se poskytuje

-      stravování, ubytování nezbytné služby (úklid, praní)

-      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-      pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-      duchovní služba (mše svatá, modlitby, udílení svátostí, duchovní vedení, doprovázení při umírání)

-      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-      sociálně terapeutické činnosti (pracovní terapie)

-      aktivizační činnosti

-      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Nastavený denní režim

Ranní hygiena

7.15 modlitba růžence a mše svatá, korunka Božího milosrdenství

Snídaně : 8.15 do  8.45

Dopolední program: ošetřovatelská a zdravotnická péče

12.00  modlitba růžence

Oběd: 12.30 do 13.00

Odpolední siesta

Svačina:15.00 do 15.30

Odpolední program: společné aktivity

17.15  modlitba růžence

Večeře: 17.45 do 18.15

Příprava na spánek

 

Pravidla pro odmítnutí zájemce

Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Panny Marie Královny může odmítnout žádost o umístění jen na základě §91, odst. 3a) zákona 108/2006 Sb., pokud:

-          neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

-          nemá dostatečnou kapacitu

-         zdravotní stav zájemce nesplňuje kritéria cílové skupiny, kterým je sociální služba poskytována :

 

Postup při odmítnutí zájemce:

Zjistíme-li, že daný zájemce z výše uvedených důvodů nesplňuje podmínky pro přijetí do domova, odmítneme přijetí do domova a vysvětlíme z jakých důvodů.

Pokud daný důvod pomine, je možné znovu zažádat o přijetí. Pokud je důvodem plná kapacita, může zájemce o službu podat žádost o přijetí, kdy bude zařazen do pořadníku. O tomto postupu je ústně informován. 

 

Stížnosti

Stížnosti mohou obyvatelé podávat ústně nebo písemně, pravidla pro podávání a řešení stížností jsou obyvatelům k dispozici.