Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Duchovní služba

Obyvatelé domova a také příbuzní, ošetřující personál, dobrovolníci i lidi z venku se mají možnost každý den zúčastnit mše svaté a společné modlitby růžence.

 

Každý čtvrtek a první pátek v měsíci je adorace v kapli domova a podle potřeby udělují kněží svátost smíření, pomazání nemocných a Eucharistii.

 

Na požádání jednotlivců a našich možností poskytujeme duchovní rozhovor k projednání dlouhodobých a krátkodobých životních záležitostí. Snažíme se o to v duchu podobenství o milosrdném Samaritánovi, vědomi si toho, že každý kdo potřebuje naší pomoc, je náš bližní, kterému máme projevovat lásku.

 

 

Řešením všech problémů je Kristus a my chceme být nástroje v jeho rukou.

 

Naše kaple

 

Pravidelnou součástí denního programu je ranní mše svatá a společná modlitba růžence.