Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Aktivizační činnosti

Pracovnice v přímé péči vytvářejí důchodcům program, kterým se snaží je motivovat k různým činnostem a užitečně tak vyplnit tak jejich čas.

Oblíbené jsou vycházky do zahrady a posezení u altánu nebo na balkóně, společné zpívání písní, cvičení, pořádání olympiád nebo různých soutěží, čtení, ruční práce, oslavy narozenin obyvatel a táboráky.

Kulturní vyžití:

Do domova pravidelně docházejí děti z místní mateřské i základní školy s připravenými vystoupeními.

Obyvatelé se rádi účastní společenských akcí pořádaných obcí nebo farností (společné posezení s důchodci, stavění a kácení máje, masopust, průvod Božího Těla, Svatodušní škvařenice, farní den).

Domov organizuje každoroční společnou pouť na nedaleké poutní místo Svatý Hostýn, a 2x ročně společné setkání s rodinnými příslušníky přáteli a dobrodinci domova.