Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Ubytování

         Pokoje jsou vybaveny nábytkem, který je majetkem domova. Po domluvě s vedením IKV si může obyvatel pokoj dovybavit vlastním nábytkem. Osobní věci obyvatele zůstávají jeho majetkem. Osobní prádlo je označeno na diskrétním místě, je nutné dbát, aby si obyvatelé nově pořízené osobní věci nechali řádně označit svým monogramem. Na pokojích nelze přechovávat nebezpečné předměty, chemikálie, hygienicky závadné věci, a hromadit věci v nadměrném množství.

         Cennosti, vkladní knížky a vyšší finanční hotovost má obyvatel možnost dát do úschovy domova. Doklad o uložení hotovosti či předmětů je vydán obyvateli. Předměty dané do úschovy budou obyvateli kdykoliv vydané. Na přání klienta je také možné uschovat jeho kapesné a hospodařit s ním za jeho účasti, taktéž doklady. Obyvatel má právo nahlížet do své dokumentace.

         Obyvatel může používat vlastní elektrické spotřebiče (rádio, magnetofon, fén aj). Televizor je umístněn ve společenské místnosti a obyvatel má možnost kdykoliv přes den požádat personál o zapnutí a sledovat programy. Lednička je ve výdejně a obyvatelé mají možnost kdykoliv na požádání si do ní něco odložit, či vybrat. Věci v lednici jsou označeny monogramem, nebo umístěny v podepsané krabičce.

         Pro obyvatele je k dispozici telefon po domluvě s personálem po svolení vedoucím domova. 

V případě potřeby
je strava podávána na pokoji.